Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Evaluering af undervisningen på Blåbjerg Friskole

Ugentlig holder vi teammøder eller lærermøde. Her er evaluering et fast punkt på dagsordenen. Vi evaluerere på anderledes dage, fagfordybelsesdage og arrangementer.

Fagudvalgene evaluerer overordnet på undervisningsmateriale og holddelinger i løbet af året.

Alle lærer laver undervisningsplaner for deres hold. Ved årets afslutning opdateres denne, så evt. nye lærere kan se hvad der er gennemført på de enkelte klasser.

Årligt rettet vi fokus mod noget af det der er specielt vigtigt for os som skole. Vi samrbejder i teamene om at gennemføre eksemplariske undervisningsforløb, som kan være med til at udvikle skolen. Plan for opfølgning er er indeholdt i evalueringsmetoden SMTTE og derfor en del af nedenstående evalueringer.