Skole kreds

Skolekredsen er baggrund for skolens og børnehavens virke. Skolekredsen er oprindelig en flok bedsteforældre m.m. der var med til at støtte op om friskolen da den for over 15 år siden åbnede. Skolekredsen, bedre kendt som bedsteforældregruppen begyndte i den forbindelse traditionen med et julemarked, som siden 1997 har været en fast tilbagevendende tradition lørdagen før første søndag i advent.

Alle der har lyst til at støtte og bakke Blåbjerg Friskole og Børnehave op har mulighed for at være medlem. Det koster 50 kr. pr. person for at være medlem i et år, og pengene kan overføres til konto: Reg: 9682  Kontonr. 773654. Det er vigtigt at du/I skriver ”skolekreds + navn” ved indbetalingen, så vi kan se hvem der har betalt. Send også gerne en mail til jcba@bbsyd.dk med navn og mailadresse, så vil du blive skrevet på medlemslisten.

I december og juni vil alle medlemmer modtage et brev, hvor der fortælles lidt om hverdagen på skolen, og hvad der er sket af spændende ting det sidste halve år. Desuden vil man også blive informeret om de forskellige arrangementer der foregår på skolen i løbet af året.

Som medlem af skolekredsen er man altid velkommen til at komme på skolen eller i børnehaven, og se hvad der sker, og hvordan børnene har det. Desuden er man berettiget til at deltage og ikke mindst stemme ved den årlige generalforsamling der finder sted i foråret.

Er der nogen som har lyst til at hjælpe til arrangementer eller bare give en hånd med i hverdagen, vil skolen rigtig gerne tage imod det, så har du tid og lyst så kontakt skolen eller en af kontaktpersonerne.

Nyt fra og kontingentopkrævning 2021

Kontaktpersoner:

Charlotte Kristensen, 75256511 / 27200513, akristensen@bbsyd.dk

Gaver modtages med tak. Beløb kan indsættes på konto: 9682 773654. Angiv venligst, at indbetalingen er en “Gave” .