Vision og mission

Vision

Vores børn og unge går fremtiden i møde med menneskelig dannelse og med gode innovative, faglige og sociale kompetencer.

Mission

Vi giver børnene optimale muligheder for at udvikle sig til hele mennesker, rodfæstet i tradition, historie og kultur i et ligeværdigt samarbejde med deres familier.

Iderige og eksperimenterende løsninger ligger til grund for børnenes resultater. Læringsmiljøer på tværs af alder og niveau styrker børnenes relationer.

Blåbjerg Friskoles børn kendetegnes ved at være
– kreative og begejstrede for omverdenen
– fagligt kompetente med en god formidlingsevne
– handlingskompetente med en veludviklet forestillingsevne
– socialt intelligente, så̊ de forstår fællesskabers betydning og deres egen rolle og ansvar heri

I vores skolemiljø er der fokus på udfordringer, faglighed, nærvær og fællesskab.

 Værdier

 • Fællesskab
 • Tillid
 • Respekt

Om undervisningen

På Blåbjerg Friskole stræbes der mod, at eleverne tilegner sig faglige og kreative færdigheder og kundskaber, som er forudsætningen for en alsidig personlig udvikling. Dette gøres ved, at eleverne i dagligdagen møder:

 • morgensamling og Fadervor for alle
 • fortælling i undervisningen og ugentlig fortælletime
 • tværfaglig og projektorienteret undervisning
 • undervisning på tværs af årgange (holdundervisning)
 • undervisning organiseret efter UgeskemaRevolultionen
 • læringsstile, CL og andre undervisningsformer, der sikrer engagement, motivation og læring
 • fokus på elevernes trivsel
 • engagement og respekt
 • fællesskab
 • nye udfordringer
 • nærvær og omsorg

Alt dette tilsammen gør at undervisningen på friskolen er præget af grundtvig/koldske traditioner og skoletænkning.