Om stedet og vores historie

Ikke kun en lokal skole

Friskolen og Børnehaven var og er lokalforankret, men den er meget mere end det. Vi vil vise, at der er en anden måde, at drive skole og børnehave på, og være et alternativ for alle børn og forældre, som kan og vil bakke op om stedets målsætning.

Friskolens begyndelse

Godt 300 voksne og børn var med til den officielle åbning af Blåbjerg Friskole lørdag d. 8. august 1998. Tilblivelsen af Blåbjerg Friskole skete med afsæt i lukningen af den lokale kommuneskole og en mistillid til lokalpolitikerne. Forud for den officielle åbning havde rigtig mange arbejdet intenst med at gøre det muligt. Først en arbejdsgruppe siden en bestyrelse og ikke mindst en støtteforening bedre kendt, som bedsteforældregruppen, som hjalp med at skaffe midler. Bedsteforældregruppen startede i den forbindelse traditionen med et julemarked, som siden 1997 har været en fast tilbagevendende tradition lørdagen før første søndag i advent.

Børnehave og minihal

Siden opstarten er der sket mangt og meget på friskolen med undervisning og lokaler. I 2004 kunne der inviteres til indvielse af en minihal og i 2006 fik friskolen egen børnehave. Børnehaven var allerede blevet oprettet i 2001 af en flok engagerede forældre, men i 2006 fusionerede børnehaven og friskolen, da det, rent lovmæssigt, blev muligt for friskolen at drive børnehave.