Velkommen til Blåbjerg Friskole

På Blåbjerg Friskole får børn og unge en varieret og lærerig undervisning præget af nærvær, udfordringer, udvikling, faglighed og fællesskab.

Vi arbejder efter at tilgodese børn og unges forskellige læringsstile. I skolen anvendes bl.a. Cooperative Learning for at sikre, at alle elever engageres mest muligt i fagene. Eleverne har mulighed for at tage folkeskolens prøver efter 9. klasse.

Læs mere om skolen her


NÆRVÆR

– er evnen til at være til stede her og nu

FAGLIGHED

– er at bruge færdighederne til at løse nye udfordringer

UDVIKLING

– at vokse personligt og socialt i samspillet med andre

UDFORDRINGER

– er at hæve overliggeren i takt med at den rammes

FÆLLESSKAB

– er der, hvor vi mødes og tager ansvar for hinanden